LEGISLATÍVA

Otázky národnej banky Slovenska

Otázky sú rozdelené podľa jednotlivých sektorov a sú zverejňované spolu s odpoveďami. Ku každej otázke je zverejnených päť možných odpovedí, pričom správna odpoveď je vždy len jedna. https://regfap.nbs.sk/static/otazky/otazky-2019-04-25.pdf